ПІДСИСТЕМА

підмножина елементів, що реалізує цілі, узгоджені із загальними цілями системи. Підсистема може здійснювати частину цілей системи.

Моделювання економіки 

ПАВУТИНОПОДІБНА МОДЕЛЬ →← ОСВІТИ І ПІДГОТОВКИ КАДРІВ МОДЕЛІ

T: 0.127453173 M: 3 D: 3