ОПТИМАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

складання плану, що трактується як розв’язок оптимізаційної задачі. Вперше ця проблема була поставлена російським математиком і економістом Л. В. Канторовичем наприкінці 1930-х рр.

Моделювання економіки 

ОПТИМАЛЬНОСТІ ПРИНЦИПИ →← ОПТИМАЛЬНІСТЬ ЗА ПАРЕТО

T: 0.119027904 M: 3 D: 3