ОПТИМАЛЬНІ ТРАЄКТОРІЇ

У моделях економічної динаміки стан об’єкта у момент t визначається n-мірним вектором із компонентами, що вимірюють обрані економічні показники (запаси ресурсів, обсяг виробничих фондів, випуск продуктів, обсяг споживання, ціни тощо).

Моделювання економіки 

T: 0.02968887 M: 1 D: 1