НЕСУМІСНІ МОДЕЛІ

характеризуються тим, що кожна із них має розв’язок, але у сукупності ніякі їхні розв’язки не задовольняють визначеним необхідним умовам. Розрізняють два типи таких умов: 1) моделі об’єднані прямим зв’язком, тобто вихід (ендогенні змінні) однієї моделі (чи сукупності декількох моделей) є входом (екзогенні змінні) іншої. Моделі несумісні, якщо ні при жодному значенні виходу першої моделі, друга не має розв’язку, хоча й має такий за інших значень входу; 2)накладаются загальні обмеження на розв’язок двох і більше моделей; зокрема, ці обмеження можуть мати характер рівнянь чи нерівностей, яким повинні задовольняти елементи розв’язків окремих моделей.

Моделювання економіки 

НОРМАТИВНА МОДЕЛЬ →← НЕПЕРЕРВНА МОДЕЛЬ

T: 0.103770695 M: 3 D: 3