НАДСИСТЕМА

навколишнє середовище, в якому функціонує система.

Моделювання економіки 

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ →← МУЛЬТИПЛІКАТОР

T: 0.12559345 M: 3 D: 3