МОДЕЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

економіко-математичний інструментарій, призначений для визначення показників і параметрів рівня, структури і диференціації пенсійного забезпечення у країні чи великій організаційно-господарчій системі, як в натуральному вираженні (сподівана в найближчі роки чисельність пенсіонерів різних пенсійних груп), так і в грошовому (складові пенсійних виплат за джерелами фінансування тим же групам). Пенсійне забезпечення – розділ системи соціального забезпечення в широкому сенсі, що здійснює грошові виплати із пенсійних фондів (державних, приватних, кооперативних тощо) громадянам, які досягли пенсійного віку, у разі втрати працездатності через інвалідність, за вислугу років, у разі втрати годувальника.

Моделювання економіки 

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ →← МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ

T: 0.113837712 M: 3 D: 3