МОДЕЛЮВАННЯ АПАРАТ

визначається типом математичних конструкцій, що використовуються для побудови моделі. Найпоширенішими є моделі, побудовані за допомогою апарату лінійної алгебри, регресійного аналізу, лінійних диференційних рівнянь. Вибір того чи іншого апарату економіко-математичного моделювання значною мірою ґрунтується на гіпотезах, що покладені в основу побудови моделі.

Моделювання економіки 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ЗРОСТАННЯ →← МОДЕЛЮВАННЯ

T: 0.133456174 M: 3 D: 3