МОДЕЛЮВАННЯ

спосіб вивчення об’єкта (процесу, явища) за допомогою деякого його спрощеного представлення – моделі ; розбудова й використання моделей. Побудова моделі передбачає наявність суб’єкта (дослідника), об’єкта моделювання й цілі (мети), задля якої воно здійснюється (інколи побудова моделі непотрібна – суб’єкт знаходить її немовби готовою серед фізичних об’єктів чи матеріальних продуктів). Використання моделі ґрунтується, по-перше, на її здатності замінювати, заміщувати об’єкт стосовно до мети дослідження, по-друге, – на її властивості бути при цьому доступнішою для вивчення у відповідному аспекті, ніж модельований об’єкт. Перше забезпечується подібністю моделі до об’єкта моделювання в тому, що для мети дослідження є суттєвим, друге — спрощенням тих властивостей, які для мети є несуттєвими, але ускладнюють безпосереднє вивчення об’єкта. Інші відносини моделі та об’єкта є несуттєвими. Моделювання є процесом побудови, вивче

Моделювання економіки 

МОДЕЛЮВАННЯ АПАРАТ →← МОДЕЛЬ ШУЛЬЦА

T: 0.101645148 M: 3 D: 3