search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
розгорнута в часі реалізація інвестиційного проекту. Початком інвестиційного процесу є прийняття рішення щодо інвестицій, а завершенням – досягнення всіх поставлених цілей або вимушена зупинка в реалізації проекту.


Моделювання економіки 

skip_previousІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТІНДЕКС ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІskip_next

T: 0.013221655 M: 15 D: 0