І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
МОДЕЛЬ ДАНИХ
сукупність правил структуризації даних у базах даних , керованих розглядуваною системою управління базами даних (СУБД), і множини можливих операцій над ними. Правила структуризації даних визначають не лише структури баз даних, якими може керувати СУБД, й види обмежень цілісності, котрі можуть накладатися на них. За своєю сутністю модель даних, підтримувана механізмами певної СУБД, повністю визначає множину різноманітних конкретних баз даних, які можуть створюватися засобами цієї системи, а також способи модифікації стану бази даних з метою відображення змін, що відбуваються в предметній області .

Моделювання економіки  2018

← МОДЕЛЬ ВАЛЬРАСАМОДЕЛЬ ДЕНІСОНА →

T: 0.09042521 M: 5 D: 3