МОДЕЛЬ ДАНИХ

сукупність правил структуризації даних у базах даних , керованих розглядуваною системою управління базами даних (СУБД), і множини можливих операцій над ними. Правила структуризації даних визначають не лише структури баз даних, якими може керувати СУБД, й види обмежень цілісності, котрі можуть накладатися на них. За своєю сутністю модель даних, підтримувана механізмами певної СУБД, повністю визначає множину різноманітних конкретних баз даних, які можуть створюватися засобами цієї системи, а також способи модифікації стану бази даних з метою відображення змін, що відбуваються в предметній області .

Моделювання економіки 

МОДЕЛЬ ДЕНІСОНА →← МОДЕЛЬ ВАЛЬРАСА

T: 0.102108649 M: 3 D: 3