МОДЕЛЬ «ВИТРАТИ – ВИПУСК»

альтернативна назва моделі міжгалузевого балансу, запропонована академіком В.С. Нємчиновим як переклад російською мовою англійського терміна Input – Output Techniques , що означає метод, впроваджений американським економістом В.В. Леонтьєвим.

Моделювання економіки 

МОДЕЛЬ ВАЛЬРАСА →← МОДЕЛЬ

T: 0.125065095 M: 3 D: 3