МОДЕЛЬ

(фр. mоdele, від лат. modulus – міра, зразок) один із важливих інструментів наукового пізнання, умовний образ об’єкта дослідження чи управління. Модель – це уявний або реальний об’єкт, який у процесі свого вивчення замінює об’єкт-оригінал. Вона конструюється суб’єктом дослідження чи управління так, щоб відобразити найсуттєвіші для дослідження характеристики об’єкта (властивості, взаємозв’язки, структурні й функціональні параметри тощо). Конструювання моделі на підставі попереднього вивчення об’єкта і виокремлення його суттєвих характеристик, її експериментальний і/чи теоретичний аналіз, зіставлення результатів з даними про об’єкт, корегування моделі тощо є змістом методу моделювання .

Моделювання економіки 

МОДЕЛЬ «ВИТРАТИ – ВИПУСК» →← МОДЕЛІ СПОЖИВАННЯ

T: 0.123245552 M: 3 D: 3