ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

план чи програма заходів, пов’язаних зі здійсненням капітальних вкладень з метою наступного повернення коштів та отримання прибутку. Проект має бути науково обґрунтованим тобто, включати обґрунтування економічної доцільності, обсягів і термінів здійснення капітальних вкладень. Необхідною є також наявність проектно-кошторисної документації, розробленої згідно з чинним законодавством.

Моделювання економіки 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС →← ІНВЕСТИЦІЇ

T: 0.153205718 M: 3 D: 3