МОДЕЛІ РІВНОВАГИ ЗА НЕРІВНОВАЖНИХ ЦІН

широкий клас моделей, що описують економіку, за якої ціни не є абсолютно гнучкими і баланс між попитом і пропозицією підтримується за рахунок нецінових механізмів. Інколи використовується також термін невальрасівська рівновага, хоча і в дещо вужчому сенсі. Моделі раціонованої рівноваги є важливим прикладом цього класу моделей, але не вичерпують його.

Моделювання економіки 

МОДЕЛІ СПОЖИВАННЯ →← МОДЕЛІ ОЛІГОПОЛІЇ

T: 0.116574368 M: 3 D: 3