МОДЕЛІ МІЖЦЕХОВОГО ПЛАНУВАННЯ

сукупність засобів, використовуваних для визначення виробничих програм цехів підприємств на кожний планово-обліковий період.

Моделювання економіки 

МОДЕЛІ ОЛІГОПОЛІЇ →← МОДЕЛІ МІГРАЦІЇ

T: 0.105809237 M: 3 D: 3