МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

утворюють клас най важливіших для загальнотеоретичного застосування абстрактних і насичених формальним апаратом економіко-математичних моделей.

Моделювання економіки 

МОДЕЛІ МІГРАЦІЇ →← МОДЕЛІ В ПОРЯДКОВИХ ШКАЛАХ

T: 0.140425821 M: 3 D: 3