МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

утворюють клас най важливіших для загальнотеоретичного застосування абстрактних і насичених формальним апаратом економіко-математичних моделей.

Моделювання економіки 

T: 0.048537271 M: 1 D: 1