МОДЕЛІ В ПОРЯДКОВИХ ШКАЛАХ

математичні моделі, що пов’язують змінні, виміряні за порядковою шкалою. Шкала вимірювання змінних висуває певні вимоги до виду зв’язків, що встановлюються в моделі, процедури її ідентифікації та визначає характер висновків, одержуваних унаслідок аналізу моделі.

Моделювання економіки 

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ →← МОДАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

T: 0.105135987 M: 3 D: 3