МОДА

одна із числових характеристик розподілу ймовірностей випадкової величини ξ. Мода визначається як таке можливе значення досліджуваної ознаки, за якої значення щільності (в неперервному випадку) чи ймовірності (в дискретному випадку) досягає свого максимуму, точніше, мода – будь-яка точка максимуму чи, в дискретному випадку, точка така, що .

Моделювання економіки 

МОДАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ →← МНОЖИНА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

T: 0.116053883 M: 3 D: 3