МЕТОД СТАТИСТИЧНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ

= метод Монте-Карло

Моделювання економіки 

МНОЖИНА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ →← МЕТОД НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

T: 0.119173776 M: 3 D: 3