МЕТОД НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

технологія пошуку цілей і засобів поводження в широкому діапазоні середовищ, на підставі імітації дій інтелекту; породжена дослідженням роботи людського мозку, спрямована на побудову логічно функціонуючої системи з великою кількістю простих елементів, взаємоспряжених розгалуженими зв’язками, призначена для виявлення нелінійних закономірностей за відсутності апріорних знань про об’єкт, який вивчається, застосовується в прогнозуванні динаміки ринку і в інших сферах економіки.

Моделювання економіки 

МЕТОД СТАТИСТИЧНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ →← МЕТОД «ВИТРАТИ – ЕФЕКТИВНІСТЬ»

T: 0.143689979 M: 3 D: 3