search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
МЕТОД НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
технологія пошуку цілей і засобів поводження в широкому діапазоні середовищ, на підставі імітації дій інтелекту; породжена дослідженням роботи людського мозку, спрямована на побудову логічно функціонуючої системи з великою кількістю простих елементів, взаємоспряжених розгалуженими зв’язками, призначена для виявлення нелінійних закономірностей за відсутності апріорних знань про об’єкт, який вивчається, застосовується в прогнозуванні динаміки ринку і в інших сферах економіки.


Моделювання економіки 

skip_previousМЕТОД «ВИТРАТИ – ЕФЕКТИВНІСТЬ»МЕТОД СТАТИСТИЧНИХ ВИПРОБОВУВАНЬskip_next

T: 0.023200528 M: 15 D: 0