МЕТОД «ВИТРАТИ – ЕФЕКТИВНІСТЬ»

частково формалізована процедура прийняття рішень, яка широко використовує економіко-математичні моделі; методу, головно, призначений для оцінювання й відбору значних за обсягом, зазвичай державних, проектів; широко застосовується в аналізі варіантів у технічній і військовій галузях.

Моделювання економіки 

МЕТОД НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ →← МЕТОД «ВИТРАТИ – ВИПУСК»

T: 0.116158883 M: 3 D: 3