search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
МЕТОД «ВИТРАТИ – ЕФЕКТИВНІСТЬ»
частково формалізована процедура прийняття рішень, яка широко використовує економіко-математичні моделі; методу, головно, призначений для оцінювання й відбору значних за обсягом, зазвичай державних, проектів; широко застосовується в аналізі варіантів у технічній і військовій галузях.


Моделювання економіки 

skip_previousМЕТОД «ВИТРАТИ – ВИПУСК»МЕТОД НЕЙРОННИХ МЕРЕЖskip_next

T: 0.01352509 M: 15 D: 0