МЕДІАНА

одна із числових характеристик розподілу ймовірностей, частковий випадок квантилі . Для дійсної випадкової величини X з функцією розподілу F(x). Медіаною називається число, яке задовольняє умовам: .

Моделювання економіки 

МЕТОД МОНТЕКАРЛО →← МАТРИЧНИЙ ТЕХПРОМФІНПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

T: 0.133143081 M: 3 D: 3