search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
МАТРИЧНИЙ ТЕХПРОМФІНПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
математична модель річного плану виробничо-технічної та фінансової діяльності промислового підприємства; характеризує в сукупності виробництво і розподіл продукції на ньому, включає сировину, енергію, комплектуючі вироби, напівфабрикати й кінцеву продукцію. Матричний техпромфінплан підприємства відтворює ідею матричної побудови міжгалузевого балансу і, відповідно, складається з чотирьох квадрантів.


Моделювання економіки 

skip_previousМАТРИЧНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОРМЕДІАНАskip_next

T: 0.014271238 M: 15 D: 0