МАТРИЧНИЙ ТЕХПРОМФІНПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

математична модель річного плану виробничо-технічної та фінансової діяльності промислового підприємства; характеризує в сукупності виробництво і розподіл продукції на ньому, включає сировину, енергію, комплектуючі вироби, напівфабрикати й кінцеву продукцію. Матричний техпромфінплан підприємства відтворює ідею матричної побудови міжгалузевого балансу і, відповідно, складається з чотирьох квадрантів.

Моделювання економіки 

МЕДІАНА →← МАТРИЧНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР

T: 0.113046429 M: 3 D: 3