search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
МАТРИЧНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
матричний аналог мультиплікатора , що характеризує потребу у випуску продукції і послуг для одержання одиниці кінцевого продукту (валового внутрішнього продукту) . Матричний мультиплікатор є матрицею коефіцієнтів повних витрат .


Моделювання економіки 

skip_previousМАТРИЧНА МОДЕЛЬМАТРИЧНИЙ ТЕХПРОМФІНПЛАН ПІДПРИЄМСТВАskip_next

T: 0.014096713 M: 15 D: 0