МАТРИЧНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР

матричний аналог мультиплікатора , що характеризує потребу у випуску продукції і послуг для одержання одиниці кінцевого продукту (валового внутрішнього продукту) . Матричний мультиплікатор є матрицею коефіцієнтів повних витрат .

Моделювання економіки 

МАТРИЧНИЙ ТЕХПРОМФІНПЛАН ПІДПРИЄМСТВА →← МАТРИЧНА МОДЕЛЬ

T: 0.121127761 M: 3 D: 3