МАТРИЧНА МОДЕЛЬ

одна з найпоширеніших форм представлення кількісної економічної інформації. Застосовується, зокрема, коли сукупність даних (чи невідомих) величин може зображатись за допомогою прямокутної таблиці чисел – матрицею

Моделювання економіки 

МАТРИЧНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР →← МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ЧИСЛОВІ МЕТОДИ

T: 0.135854064 M: 3 D: 3