МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ЧИСЛОВІ МЕТОДИ

способи пошуку наближеного розв’язку задач математичного програмування. Їхня необхідність зумовлена тим, що явний розв’язок цих задач можна знайти як виключення.

Моделювання економіки 

МАТРИЧНА МОДЕЛЬ →← МАТЕМАТИЧНЕ СПОДІВАННЯ

T: 0.103597618 M: 3 D: 3