search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ЧИСЛОВІ МЕТОДИ
способи пошуку наближеного розв’язку задач математичного програмування. Їхня необхідність зумовлена тим, що явний розв’язок цих задач можна знайти як виключення.


Моделювання економіки 

skip_previousМАТЕМАТИЧНЕ СПОДІВАННЯМАТРИЧНА МОДЕЛЬskip_next

T: 0.013120153 M: 15 D: 0