МАТЕМАТИЧНЕ СПОДІВАННЯ

головна й найбільш вживана числова характеристика центру групування значень випадкової величини. Математичне сподівання слугує деяким «типовим» параметром розподілу, і його роль аналогічна ролі статичного моменту – координати центру ваги розподілу маси – в механіці.

Моделювання економіки 

МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ЧИСЛОВІ МЕТОДИ →← МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

T: 0.112498752 M: 3 D: 3