І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
розділ математики, що розбудовує теорію й числові методи розв’язування багатомірних екстремальних задач з обмеженнями, тобто задач на екстремум функції багатьох змінних з обмеженнями на область змін цих змінних. На відміну від класичної теорії екстремальних задач, що є частиною математичного програмування, головна увага приділяється тим задачам, в яких активно задіяні обмеження на область змінних параметрів.

Моделювання економіки  2018

← МАТЕМАТИЧНА ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВМАТЕМАТИЧНЕ СПОДІВАННЯ →

T: 0.03371304 M: 6 D: 0