МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

розділ математики, що розбудовує теорію й числові методи розв’язування багатомірних екстремальних задач з обмеженнями, тобто задач на екстремум функції багатьох змінних з обмеженнями на область змін цих змінних. На відміну від класичної теорії екстремальних задач, що є частиною математичного програмування, головна увага приділяється тим задачам, в яких активно задіяні обмеження на область змінних параметрів.

Моделювання економіки 

МАТЕМАТИЧНЕ СПОДІВАННЯ →← МАТЕМАТИЧНА ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

T: 0.119923125 M: 3 D: 3