search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
розділ математики, що розбудовує теорію й числові методи розв’язування багатомірних екстремальних задач з обмеженнями, тобто задач на екстремум функції багатьох змінних з обмеженнями на область змін цих змінних. На відміну від класичної теорії екстремальних задач, що є частиною математичного програмування, головна увага приділяється тим задачам, в яких активно задіяні обмеження на область змінних параметрів.


Моделювання економіки 

skip_previousМАТЕМАТИЧНА ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВМАТЕМАТИЧНЕ СПОДІВАННЯskip_next

T: 0.012674681 M: 15 D: 0