МАТЕМАТИЧНА ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

дисципліна, що вивчає математичні задачі автоматичного регулювання, насамперед в технічних системах. Останнім часом цю теорію активно застосовують в управлінні економічними процесами, зокрема, в теоретичному аналізі процесів перспективного розвитку.

Моделювання економіки 

МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ →← МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ

T: 0.144392529 M: 3 D: 3