МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ

абстракція реальної дійсності (світу), в якій відношення між реальними елементами, а саме ті, що цікавлять дослідника, замінені відношеннями між математичними категоріями. Ці відношення зазвичай подаються у формі рівнянь і/чи нерівностей, відношеннями формальної логіки між показниками (змінними), які характеризують функціонування реальної системи, що моделюється.

Моделювання економіки 

МАТЕМАТИЧНА ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ →← МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІЯ

T: 0.114733646 M: 3 D: 3