МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІЯ

сукупність наукових напрямів, які розвивають економічну теорію на основі аксіоматичного методу: постулати формалізуються у вигляді математичних відношень, а одержувані модельні конструкції та їхні узагальнення вивчаються математичними засобами.

Моделювання економіки 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ →← МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІКА

T: 0.1338372 M: 3 D: 3