І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІЯ
сукупність наукових напрямів, які розвивають економічну теорію на основі аксіоматичного методу: постулати формалізуються у вигляді математичних відношень, а одержувані модельні конструкції та їхні узагальнення вивчаються математичними засобами.


Моделювання економіки 

← МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІКАМАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ →

words-app-2T: 0.045041596 M: 6 D: 0