МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СХЕМ ВІДТВОРЕННЯ

відтворення схеми, представленої й дослідженої за допомогою інструментарію макроекономічного моделювання. Схеми відтворення через формалізацію побудови можуть безпосередньо використовуватися як моделі. У цьому разі об’єктом дослідження є пропорції та межі відтворення, його загальна динаміка і часткові закономірності. Другим підходом є опис схем відтворення за допомогою моделей, аналогічних за структурою, – наприклад, балансових моделей, міжгалузевого балансу тощо.

Моделювання економіки 

МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІКА →← МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПОПИТУ І СПОЖИВАННЯ

T: 0.124855488 M: 3 D: 3