МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПОПИТУ І СПОЖИВАННЯ

економіко-математичний інструментарій, призначений для аналізу й прогнозування процесів формування попиту і споживання населення. Характеризує залежність обсягу та структури особистого споживання і попиту населення від доходів, цін і соціально-демографічних чинників. Найпоширенішими є моделі оптимізації споживчого поводження з обмеженнями бюджетного типу.

Моделювання економіки 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СХЕМ ВІДТВОРЕННЯ →← МАРКІВСЬКИЙ ПРОЦЕС

T: 0.11818534 M: 3 D: 3