МАКСИМАЛЬНОЇ ПРАВДОПОДІБНОСТІ МЕТОД

метод вибору статистичних оцінок невідомих параметрів розподілу: як оцінки обираються ті значення параметрів, за яких дані результати спостережень «ймовірніші».

Моделювання економіки 

МАРКІВСЬКИЙ ПРОЦЕС →← МАКСИМІЗАЦІЯ

T: 0.165356373 M: 3 D: 3