МАКСИМІЗАЦІЯ

розв’язування оптимізаційної (екстремальної) задачі на максимум, відшукання найбільшого значення цільової функції такої задачі.

Моделювання економіки 

МАКСИМАЛЬНОЇ ПРАВДОПОДІБНОСТІ МЕТОД →← МАКРОЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

T: 0.129721825 M: 3 D: 3