ІЄРАРХІЯ

(від грец. hieros – священний і arche – влада) тип структури, організації системи, що ґрунтується на впорядкуванні її елементів від вищого до нижчого і впровадженні відношень співпідпорядкування.

Моделювання економіки 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ →

T: 0.084771214 M: 2 D: 2